บทความ

 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีและภาษีในแบบฉบับที่อ่านง่ายและเข้าใจง่าย

เคสตัวอย่าง : ผู้รับเหมาเดินสายไฟ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7)

ธุรกิจ E-Commerce หรือ #การขายของออนไลน์ “ต้องเสียภาษี” ไม่ว่าจะเป็นการขายเพื่อหารายได้เสริมหรือขายเป็นรายได้หลัก หากมีรายรับเข้ามาก็ “จำเป็นต้องเสียภาษี” แล้วต้องเสียภาษีประเภทไหน มาดูคำตอบกัน

มาเช็กกัน บิลเงินสดแบบไหน ลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ #ฉบับสายงานรับเหมา #บิลเงินสด คือเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้แก่ผู้จ่ายเงินเมื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการรับชำระเงิน ทั้งนี้ลักษณะเอกสารจะเป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้ขายกรอกข้อมูลต่างๆ โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน แต่รูปแบบเอกสารแตกต่างกัน โดยบิลเงินสดที่นำมาเบิกได้ เพื่อให้กรมสรรพากรยอมรับให้ถือเป็นรายจ่ายได้ ต้องมีข้อมูลครบถ้วนดังนี้ (#ต้องครบเพื่อให้รายจ่ายมีน้ำหนัก)

อาชีพที่เราทำอยู่ นายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายถูกต้องไหม มาหาคำตอบกันได้ที่โพสต์นี้เลย #มารวมกันตรงนี้ ตามกฎหมายแล้ว อาชีพทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานฟรีแลนซ์ทางผู้ว่าจ้างจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก่อนจ่ายออกไปให้กับผู้รับจ้าง ทั้งนี้ Contax จะพาไปดูกันค่ะ ว่าอาชีพประเภทไหนจะถูกหักเท่าไร กี่ % บ้าง

ความสำคัญของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) นั้นมีมากล้นเหลือ เก็บรักษาไว้ให้ดีนะคะ แต่ถ้าหากใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเกิดชำรุด หรือสูญหายขึ้นมา ทำอย่างไรได้บ้าง? สำหรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ต้นฉบับ) จะได้รับหลังจากทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานฟรีแลนซ์ ได้ค่า

ผู้ประกอบการต้องรู้ เมื่อซื้อของแล้วร้านค้าออกบิลผิด ทำให้ไม่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ เวลาที่เราไปซื้อของให้กับบริษัท แล้วร้านค้าออกบิลผิด จะส่งผลให้สรรพากร ไม่สามารถเช็กได้ว่าบิลนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร จึงไม่สามารถนำมาคิดเป็นรายจ่ายทางภาษีได้นั่นเอง การออกบิลที่ถูกต้องในเอกสารต้องระบุข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน ให้พิสูจน์ได้ว่ารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ มีการจ่ายจริง และผู้รับมีตัวตนจริง บิลเงินสดจะต้องมีตามนี้

ถ้ารายได้เกิน 1.8 ล้านบาท / ต่อปี แน่นอนว่าถ้าคำนวณแล้วรายได้ของเรานั้นเกินตามกำหนด สิ่งสำคัญที่ควรทำเลย คือ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางที่ดีไม่ควรเกินระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รายได้เกิน แต่หากรายได้ยังไม่เกิน 1.8 ล้านบาท / ปี จึงจำเป็นมากๆ ที่ต้องทำบัญชีตลอดว่า รายได้ของตัวเราเองนั้น ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีรึยัง ซึ่งอันนี้ไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตาม เพราะอาจจะเกิดปัญหาภายหลัง หากโดนเก็บภาษีย้อนหลัง ต้องอ่วมแน่นอน ค้าขายออนไลน์

สำหรับใครที่มีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะเสียภาษีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของตนเองด้วย หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเกินกว่านั้น ก็จะเสียภาษีในอัตราเริ่มต้น 5% และจะสูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได การมีรายการลดหย่อนภาษีช่วยทำให้รายได้สุทธิให้ลดลง จึงเสียภาษีน้อยกว่าคนที่ไม่มีรายการลดหย่อนภาษีเลย

รู้ก่อน งานรับเหมาในปัจจุบัน มี 2 ประเภท รับเหมาค่าแรง และ รับเหมาค่าแรงและค่าของ ทั้ง 2 ประเภท สามารถหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ 60% หรือ เลือกหักจ่ายตามจริงก็ได้ วางแผนด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีขาย-ภาษีซื้อ = ผลต่างภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งสรรพากร

สำหรับคนขายของออนไลน์ ไม่ว่าจะทาง Social หรือ Market place ก็ดี ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยออกใบเสร็จสักเท่าไร เพราะเข้าใจว่าสลิปการโอนก็ถือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว ซึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่ง แต่จะให้แน่ชัดมากขึ้น ใบเสร็จก็เป็นเอกสารสำคัญเช่นกัน ดังนั้นหากจะออกใบเสร็จให้กับลูกค้า รายละเอียดสำคัญที่จะต้องแสดงข้อมูลไว้ มีดังนี้ค่ะ

ปัจจุบันนั้นอาชีพขายของออนไลน์นั้นเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม หากพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนั้นมีรายได้เข้ามาและออนไลน์นั้นรายได้เข้ามาในรูปแบบของการโอนยังไงซะสรรพากรก็หาเราเจอ เพราะฉนั้นมาดูกันว่าเราต้องเสียภาษีแบบไหนกันบ้าง

รายได้ปังมากจริงๆ มาเช็คตัวเองว่าต้องยื่นภาษีประเภทไหนและจะเป็นวงเล็บอะไร หากทำงานหลายอาชีพนั้นสามารถยื่นได้หลายวงเล็บตามที่เราทำงานจริงทั้งหมด

การคำนวณรายได้เพื่อคำนวณภาษีของตนเองแบบง่ายๆเพื่อวางแผนในการเสียภาษีสำหรับปี 2565 และปีถัดๆไปในอนาคต ยื่นภาษีปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป แต่การได้มาของเงินบางลักษณะ อย่างเช่น การให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ จะต้องยื่นแบบฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

ทั้งกองทุน SSF และ RMF เป็นกองทุนรวมเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียด การลงทุน และสิทธิประโยชน์ ต่างๆกองทุน SSF หรือ Super Saving Funds กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว มีความพิเศษที่รัฐบาลอนุญาตให้นำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ RMF หรือ Retirement Mutual Fund สำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเกษียณ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยออมเงินเพื่อการเกษียณ โดยจะเป็นการออมแบบบังคับให้ลงทุนยาวๆ

ประเภทการยื่นภาษีของผู้รับเหมานั้นต้องเลือกให้ถูกต้องโดยส่วนมากแล้วจะเป็น 40(7) หรือ 40(8) อ่านเพิ่มเติม...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้